Advies

MedScan is een dynamische organisatie die stevig met haar voeten in de spreekwoordelijke klei van de praktijk staat. Onze professionals beschikken over de kennis en deskundigheid om organisaties pragmatisch en met effect te adviseren. We voelen ons thuis in de bestuurskamer, maar ook in de koffieruimte op de afdeling. We richten ons op het verbeteren van ketenprocessen op het knooppunt van Zorg, ICT, Inkoop & Logistiek en Financiën. We zijn dus in staat om met opdrachtgevers de ketenprocessen en optimalisaties niet alleen te bedenken maar deze ook te implementeren en te borgen. Bij ons stopt de advisering dus niet bij een beleids- en strategiedocument of eindrapport.