MedScantool Platform

Geïntegreerd Voorraadbeheer

MedScan gaat uit van uw eigen medische en bedrijfsmatige software en integreert naadloos met EPD’s als ChipSoft en ERP’s als SAP en Oracle. Daarnaast kiezen we bewust voor een projectaanpak waarbij het primaire zorgproces zelf (project) capaciteit beschikbaar stelt. Onze ervaring leert dat door nauwe samenwerking met medewerkers vanuit het primaire proces het project direct goed beklijft. Waar nodig kan er vanuit ons netwerk ondersteuning worden gegeven.

De voordelen van medische registratie en geïntegreerd voorraadbeheer via de MedScantool zijn:

  • 100% medische registratie van materialen / artikelen -> 100% traceability;
  • Inzicht en grip op de voorraad;
  • Inzicht in kosten per ingreep;
  • Verbetering van de berekening van kostprijzen per ingreep;
  • Besparing op voorraadwaarde;
  • Scherpere inkooptarieven door inzicht in kosten en aantallen per leverancier -> eenvoudiger om keuzes te maken!
  • Uw organisatie is grotendeels voorbereid op de verplichte aanlevering van materialen aan de LIR -> Landelijk Implantaten Register (per 1-1-2019).

MedScantool Apps

MedScan heeft diverse Apps ontwikkeld voor Track & Trace waarbij gebruik wordt gemaakt van smartphones en/of PDA's. Voorbeelden hiervan zijn: Voorraadscanning, T&T pakketten, T&T cytostatica voor containers, karren en rolcontainers.

Inventarisatietool

Zoals het woord al zegt kunt u met deze tool inventariseren wat uw voorraden zijn. Dit kan ook zonder eerst de volledige MedScanTool af te nemen. Hierdoor hopen we u nog beter te kunnen bedienen in het traject van een kloppende voorraad.

 

 

Track & Trace Goederen

Een groot aantal leveranciers levert vaak een onoverzichtelijke situatie op en beperkt inzicht. Door de Tool van MedScan wordt dit snel en makkelijk inzichtelijk. Dit zorgt ervoor dat na calamiteiten er snel geschakeld kan worden. Het achterhalen van de herkomst van materialen is voor  de patiënt en dus ook het ziekenhuis soms van levensbelang. Anno 2020 kan een ziekenhuis niet meer zonder deze oplossing, vooral als we kijken naar het verleden.

Klaarzet Protocoltool

Op het moment dat patiënten naar de operatiekamer gaan moeten de medewerkers zorgen dat alle materialen aanwezig zijn. Met de KZPTool van MedScan kan de medewerker zeker zijn dat alle benodigdheden paraat liggen. Hiernaast kan er eenvoudig worden bepaald hoe hoog de voorraden moeten zijn. Dit levert het ziekenhuis efficiëntie op en kostenbesparende mogelijkheden.